Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN
Potvrzení - školné pro účely slevy na dani Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace

Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín

  

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

 

Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2022, ve smyslu ustanovení § 381, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění.

 

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………..

 

Datum narození ……………………………………………………….

(Dítě vyživované poplatníkem, které MŠ v daném období navštěvovalo)

 

Celková částka výdajů, ………………………..................

kterou za dítě na příslušné zdaňovací období zákonný zástupce uhradil (jedná se o  výši uhrazené úplaty, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění)

  

Datum zápisu mateřské školy do školského rejstříku: 1.1.2002V Kojetíně dne………………………………….

 

  

                                                                                ………………………………..…………………….

                                                                  Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


Soubor k vytisknutí ve formátu PDF.

Soubor k vytisknutí ve formátu MS WORD.