Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Co přinesl podzim v MŠ Kojetín

Přehoupli jsme se do podzimu a proč se z toho netěšit, když podzim oblekl okolní přírodu do nádherného barevného kabátu. Chodíme pozorovat a obdivovat barevné listí v parku, houfování ptáků i sklizeň na zahrádkách a polích. Barevné kouzlo podzimu se přeneslo i do obou budov naší mateřské školy a do jejich výzdoby z přírodnin. Všechny společné prostory se začaly plnit výrobky z přírodnin - skřítky Podzimníčky.

Měsíc říjen byl bohatý na různé aktivity a akce. Zřejmě nejočekávanější byla Drakiáda, která se konala po dvouleté přestávce. Zahájení proběhlo na vyzdobené zahradě mateřské školy, kde paní ředitelka přivítala všechny účastníky, děti společně přednesly básničku O drakovi a potom s rodiči a draky vyrazily na kopec za budovou. Počasí bylo sice nádherné, ale vítr nám moc nefoukal, tak jsme se brzy sešli zpět na školní zahradě, kde byly pro děti připravené soutěže a zpívání s kytarou u ohniště na kterém si děti společně se svými rodiči a sourozenci mohly opéct špekáčky. Pro zahřátí se podával teplý čaj a svařené víno. Drakiádu jsme zakončili předáním diplomů a medailí a dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne. Děkujeme všem zaměstnankyním školy za přípravu této oblíbené akce.

V nejstarších třídách Sluníček a Pastelek proběhl projektový den na téma STAVITEL MĚSTA, který se konal v rámci projektu Malá technická univerzita. Tento projektový den proběhl díky financování ze Šablon III. Děti se seznamovaly s mapou, s městem Kojetínem a jeho významnými stavbami, zahrály si na malé stavitele a kartografy a učily se rozeznávat mapové značky. Dozvěděly se, jak se orientovat v mapě a na závěr si vyzkoušely vytvořit vlastní mapu a zakreslování do ní. Ve třídě Rybiček proběhne projektový den začátkem měsíce listopadu.

V Srdíčkách a Koťátkách proběhlo podzimní DÝŇOVÁNÍ. Děti z obou tříd tvořily zajímavé výrobky z přírodnin, lepily barevné listy, barvily sklenice s motivem listu, vydlabávaly dýně a tvořily Dýňáky. Práce je moc bavila a všichni společně si užily příjemné podzimní dopoledne. Od začátku října jsme začali chodit cvičit do sportovní haly v Kojetíně, každé pondělí máme kroužek angličtiny a dále pokračujeme v Předplaveckém kurzu na bazéně v Přerově. Také k nám do obou školiček opět zavítal Kašpárek se svou maňáskovou pohádkou, kterou dětem zahrály paní učitelky.

Podzim nám vesele utíká, za chvilku tu máme měsíc listopad, počasí se nám sice určitě zhorší, ale na nás ve školičce bude čekat spousta dalších akcí a dobrodružství.


vedení MŠ Kojetín  

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Cvičení ve sportovní hale

Cvičení ve sportovní hale

Podzimní hrátky

Podzimní hrátky