Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Ředitelka školy po projednání s Radou Města Kojetín
stanovila z důvodu rekonstrukce školy
omezený provoz školy od 4.9. do 8.9.2023.

Provoz v těchto dnech bude probíhat pouze v budově na Masarykově náměstí.
Děkujeme za pochopení 


Prázdniny v MŠ Kojetín

Prázdniny nám opět utekly jako voda a čas pohody, výletů, dovolených, koupání a odpočinku je nenávratně pryč. Všichni jsme si letos užili velmi rozmarné léto a plni zážitků se vracíme zase zpět k plnění svých povinností. Na některé nováčky navíc čekají první dny v mateřské škole, ke kterým neodmyslitelně patří odloučení od maminky, zvykání si na nový režim v cizím prostředí, nové kamarády a paní učitelky.

U nás v mateřské škole se ale letos o prázdninách zase tak zcela neodpočívalo. Poslední dny měsíce června měly paní učitelky na budově v Hanusíkové ulici plné ruce práce s přípravou svých tříd na chystané stavební úpravy, které obnášejí zateplování budovy a s tím související posun oken, rekuperaci v budově a novou střechu. Začátkem července jsme tedy předali budovu stavební firmě s obavami, co nás čeká při návratu z dovolené.

Z tohoto důvodu provoz mateřské školy o hlavních prázdninách probíhal pouze na Masarykově náměstí, kde byly v provozu dvě třídy. Dětem byly nabízeny volnější prázdninové aktivity, ke kterým se využívala především školní zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

V době uzavření obou budov proběhlo v MŠ na Masarykově náměstí malování společných prostor.

Každoroční úklid všech prostor obou MŠ byl tentokrát skutečně složitý a to zejména na Hanusíkové ulici. O to větší poděkování patří všem zaměstnankyním školy. Příprava tříd na nový školní rok byla pro nás všechny letos velmi hektická a náročná.

Tím ovšem stavební úpravy nekončí. V době letních prázdnin probíhaly zejména vnitřní úpravy. Zateplování a venkovní práce budou probíhat až do listopadu. Podzimní využití školní zahrady u hlavní budovy bude tedy omezeno na její přední část. Ohrazený prostor za budovou bude zázemím pro stavební firmu.

Ale zpět k dětem. V novém školním roce čeká děti bohatý program a plno zajímavých zážitků. A jaké činnosti nad rámec běžných každodenních aktivit děti čekají?

 • cvičení ve sportovní hale
 • program „Malý zahradník“ a „Školička“
 • předplavecký výcvik v plaveckém areálu Přerov
 • dopravní výchova
 • Sportovní hala Kojetín
 • návštěvy kulturních představení, divadlo v MŠ
 • keramika a další vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín
 • spolupráce s Městskou knihovnou Kojetín
 • spolupráce s logopedkou a se školskými poradenskými zařízeními
 • kroužek anglického jazyka
 • tématické vycházky do okolí města

Věříme, že program školy děti zaujme.

V novém školním roce přejeme všem dětem spoustu nových poznatků, zážitků a kamarádů a úspěšný start do nového školního roku. Rodičům přejeme hodně sil, optimismu a dobrou spolupráci s naší mateřskou školou zároveň rodičům děkujeme za pochopení situace, kterou s sebou nesou problémy spojené se stavebním ruchem.


vedení MŠ Kojetín