Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.
Únor v MŠ Kojetín

Leden uběhl jako voda a s ním i chladný únor. Zimní měsíce jsou tedy za námi, tak uvidíme, kdy paní Zima uvolní místo Jaru, protože už se všichni těšíme na sluníčko.

Aby nám nebylo dlouhá chvíle, přijel za námi do MŠ Kašpárek s pohádkou, kterou dětem zahrály paní učitelky. Mladší děti byl po dlouhé době také v Přerově, kam jsme byli pozváni na pohádku Příběhy včelích medvídků. Pro některé malošky to byla úplně první cesta autobusem i návštěva divadla!

Hned po jarních prázdninách za námi přijela paní Černochová z ČČK s příběhem, Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu. Děti se formou soutěží a praktického vyzkoušení zapojily do celého příběhu a získaly základy v poskytování první pomoci. Celá akce byla realizována v rámci projektu První pomoc není věda. 

Měsíc únor se nesl v duchu masopustního veselí a tak i v naší škole nemohl chybět Karneval. Ve středu 22. února se do obou budov začaly scházet různé masky a po svačince vypukl pravý karnevalový rej plný veselých písniček, tanečků a soutěžních úkolů. Také nesměly chybět odměny a sladkosti. Každá malý účastník si domů odnesl i diplom.

Přesto, že nám v únoru nepřálo počasí, abychom si některé zimní sporty vyzkoušeli i na sněhu, nenudili jsme se. Během měsíce probíhala postupně ve všech třídách zimní olympiáda. Děti se seznámily s různými druhy zimních sportů a společně si zasoutěžily a zasportovaly. Ve třídě předškoláků pokračuje každé pondělí kroužek angličtiny a všechny třídy navštěvují jednou týdně sportovní halu v Kojetíně, abychom si všichni pořádně zacvičili.

V březnu nás čeká ekologicko – chovatelský program o životě exotického ptactva i s živou expozicí. Těšíme se na pohádku Kosí bratři v Sokolovně Kojetín, kterou navštívíme v rámci divadelní přehlídky Divadelní Kojetín. A protože březen je měsíc knihy, chystáme se navštívit dětské oddělení místní knihovny.

Den otevřených dveří se bude v MŠ Kojetín konat dne 12.dubna.2023 od 9.00 do 12.00 hodin. 

Předběžný termín zápisu do MŠ bude stanoven dne 4.května 2023.


vedení MŠ Kojetín  

Divadlo Včelí medvídci

Divadlo Včelí medvídci

Vysvědčení v pastelkách

Vysvědčení v pastelkách

Dopravní výchova - Berušky

Dopravní výchova - Berušky

Maňáskové divadlo

Maňáskové divadlo - MŠ Masarykovo nám.

Florbal ve sportovní hale

Pastelky - Florbal ve sportovní hale

Stavění sněhuláka

Stavění sněhuláka - Berušky

Olympiáda

Sluníčka - Olympiáda

Sněhuláček záchranář

Sněhuláček záchranář

Sněhuláček záchranář

Sněhuláček záchranář