Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Leden v MŠ Kojetín

Rozloučili jsme se se starým rokem a po vánočních prázdninách jsme se zase začátkem ledna setkali v obou mateřských školách.

V prvním týdnu jsme oslavili příchod Tří králů, které do Betléma přivedla betlémská hvězda. Děti ze všech tříd postupně navštívily kostel Nanebevzetí P. Marie v Kojetíně, kde si prohlédly nádhernou vánoční výzdobu a Jesličky s malým Ježíškem.

Aby ten návrat z vánočních prázdnin byl veselejší, přišel za námi „Kašpárek“ s maňáskovou pohádkou O koblížkovi, kterou zahrály dětem paní učitelky.

Pátek třináctého se říká, že je smolný den. Může to být pravda, ale také nemusí. Když připadne třináctého na pátek, koná se na Hasičské zbrojnici den otevřených dveří. A tak jsme se i my s dětmi vypravili prohlédnout si zbrojnici a seznámit se s prací našich hasičů. Dětem se ukázky líbily a některým tak, moc, že by se v budoucnu chtěly stát hasiči. Také jsme si odnesly malé dárečky v podobě hasičského pexesa a omalovánek.

Koncem ledna se mladší děti ze tříd Koťátek, Srdíček a Berušek postupně zúčastnily dopravní výchovy ve sportovní hale Kojetín. Děti se na mobilním dopravním hřišti seznámily s dopravními značkami a předpisy. Prakticky si vyzkoušely chování a jednání v dopravním provozu. Vyzkoušely si role řidičů čtyřkolek, chodců i policistů a naučily se dodržovat pravidla bezpečného chování v dopravě.

A co nás čeká v únoru? Tradičně chystáme v obou MŠ dětský karneval, při kterém děti předvedou své masky, všichni si zatančí a zasoutěží si. Chystáme se s batůžky plnými dobrůtek za zvířátky do polí ke krmelci, ale hlavně si s dětmi přejeme, aby k nám byla zima štědřejší a dopřála nám sněhovou nadílku, abychom se mohli ještě pořádně vyřádit na obou školních zahradách a využít kopec u sportovní haly.


vedení MŠ Kojetín  

Maňáskové divadlo

Maňáskové divadlo v MŠ

Návštěva u hasičů

Návštěva u hasičů

Tři králové

Tři králové - Sluníčka

Paní zima čaruje

Paní zima čaruje - Rybičky

Návštěva v kostele

Návštěva v kostele - Pastelky

Návštěva v kostele

Návštěva v kostele - Sluníčka