Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.






Vážení rodiče, 

po projednání

s Radou města Kojetín bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny 

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen ve dnech 

od 15.7.2024 do 9.8.2024 

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. 

Provoz bude opět zahájen 12.8.2024 


Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně
nahlášené docházce) bude možné den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ Masarykovo nám. 52: tel. 581 76 18 36
Prázdninový provoz bude probíhat po celou dobu v budově na Hanusíkově ulici. 



Poslední dny školního roku v MŠ Kojetín

Školní rok se nachýlil ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny a vše, co k létu patří. Jaký byl závěr roku u nás ve škole?

Měsíc červen jsme zahájili velkou zahradní slavností, která se konala při příležitosti oslavy Dne dětí a rodiny. Naše zahradní párty s názvem Dětská hitmánie s písničkami Pavla Nováka, v podání Elišky Novákové a Tomáše Hambálka, byla plná tance, zpěvu a soutěží. Slavnost se konala na školní zahradě za účasti dětí, jejich rodičů, prarodičů, sourozenců a přátel. Děti si odnesly drobný dáreček, sladkost a dobrou náladu. Po vystoupení jsme zapálili táborák, a kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. K občerstvení byla ochucená limonáda a ovocný bar, který připravily naše paní kuchařky. Společně jsme strávili velmi příjemné a milé odpoledne. Poslední měsíc školního roku se nesl v duchu rozloučení s nejstaršími kamarády, kteří odcházejí do základní školy.

Ve druhém červnovém týdnu jsme ve slavnostním oblečení navštívili obřadní síň kojetínské radnice, kde pan starosta Leoš Ptáček pasoval naše předškoláky na školáky. Děti dostaly šerpu, pamětní list a drobný dárek. Po velkém fotografování jsme si prohlédli prostory radnice i kancelář pana starosty. Přejeme našim školákům úspěšný vstup do základní školy a samozřejmě samé jedničky. Jejich rodičům přejeme hodně trpělivosti a pevné nervy.

Naše nejstarší děti také navštívily školní jídelnu, kde si prohlédly prostory kuchyně a vyzkoušely si, jak to v jídelně chodí, jak se obsloužit sám a jak se nosí tác s jídlem. Další akcí našich budoucích školáků byla návštěva v prvních třídách základní školy, aby se seznámili s prostředím, které je čeká v příštím školním roce. Mohli si vyzkoušet, jak se sedí v lavici, kde se budou učit číst, psát a počítat. Starší kamarádi prvňáci jim ukázali, co všechno se za rok ve škole naučili.

Samozřejmě i v ostatních třídách probíhala spousta zajímavých činností, jako například Indiánský den, jízda vlakem do Podzámecké zahrady v Kroměříži, výlet k Biotopu, akce Do cukrárny na zmrzlinu, kolečkiáda, a naposledy v letošním školním roce za námi přijel Kašpárek s pohádkou. Děti z Pastelek navštívily moderátorské studio v Rádiu Kroměříž, kde si vyzkoušely, jak se mluví do mikrofonu.

Co říci závěrem? Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme Vám, našim dětem, rodičům a zaměstnancům školy krásné léto!


vedení MŠ Kojetín  

Indiáni - Sluníčka

Indiáni - Sluníčka

Indiánský den - Berušky a Rybičky

Indiánský den - Berušky a Rybičky

Pastelky na radnici

Pastelky na radnici

Rybičky na radnici

Rybičky na radnici

Sluníčka na radnici

Sluníčka na radnici

Sluníčka - vycházka k biotopu

Sluníčka - vycházka k biotopu

Pastelky - výlet do Podzámecké zahrady

Pastelky - výlet do Podzámecké zahrady

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost