Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Měsíc září v naší škole

Léto je za námi a čekal nás nový školní rok. Odpolední sluníčko ještě vyvolávalo vzpomínky na prázdniny, ale ty jsou již nenávratně pryč. Začátek školního roku byl pro každého velkou změnou a všem nám nastaly každodenní povinnosti. A tak je od 1. září naše školička zase plná dětí.

První zářijové dny nebyly pro nikoho lehké. Na některé děti navíc čekal první den v mateřské škole, první odloučení od maminky. Ale na slzičky se brzy zapomnělo, protože pro děti bylo hned na začátku školního roku připraveno mnoho nových hraček a spousty nových zážitků. Všechny třídy byly vyzdobeny a připraveny na zahájení školního roku. Děti přivítal KAŠPÁREK s maňáskovou pohádkou, kterou si pro ně připravily paní učitelky.

V úterý 14. září si děti z Pastelek a ze Sluníček nasadily batůžky a vyrazily na dlouhou vycházku za Kojetín, kolem Hráze k novému Biotopu. Tady jsme zamávali vodníkovi a cestou jsme si povídali o přírodě a o tom, jak ji máme chránit. Potom jsme se posilnili zásobami z batůžků a při cestě zpět jsme se učili dodržovat pravidla a bezpečnost při pohybu v silničním provozu.

Ve čtvrtek 16. září začaly nejstarší děti navštěvovat předplavecký výcvik v plaveckém areálu Města Přerova, který potrvá až do 25. 11. 2021. Děti mají možnost si jednou týdně užít vody a vodních radovánek pod dohledem zkušených lektorek a svých učitelek. Po ukončení kurzu dostanou „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“.

A co nás čeká na podzim? Těšíme se na cvičení ve sportovní hale, kroužek anglického jazyka a SKOTANČENÍ s Verčou, která za námi přijede s adaptační pohádkou O Laurince Tak už zbývá jen věřit, že už si děti na své nové kamarády zvykly a popřát jim, ať se všem v našich třídách líbí.


vedení MŠ Kojetín  

Biocentrum Kojetín

Návštěva Biocentra Kojetín

Biocentrum Kojetín - skupinka

Návštěva Biocentra Kojetín

Činnosti polytechnické

Polytechnické činnosti

Plavecký výcvik

Zahájení plaveckého výcviku - Přerov

Tak si hrajem ve třídě

Hry ve třídě

Další hry

Hry ve třídě

Divadlo

Maňáskové divadloPravidla pro nástup dětí do MŠ od 1.9.2021

 • 2 ks jednorázových roušek v podepsaném uzavíratelném sáčku, o použití ve třídě v případě potřeby /příznaky infekčního onemocnění/ rozhodne třídní učitelka
 • Dítě doprovází do a z MŠ pouze jedna dospělá osoba (nejlépe zákonný zástupce)
 • Povinnost dezinfekce rukou u vchodu do MŠ- všichni příchozí !
 • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • Při podezření na výskyt nákazy:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě příznaků přetrvávajícího infekčního onemocnění (přetrvávající chronické, alergické onemocnění typu rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí.
 • Dodržujte prosím rozestupy před MŠ, neshlukujte se v šatnách, před budovou a nevstupujte na školní hřiště
 • Není vhodné nosit do MŠ hračky a jiné předměty z domova
 • Vstupujte s respirátorem


Děkujeme všem příchozím za dodržování těchto pravidel.


Mgr. Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ


POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU !

https://youtu.be/YcPNnjIjVU8


Projektový den v cukrárně s názvem TEN DĚLÁ TO a TEN ZAS TOHLE
v rámci projektu „Vzděláváme s Evropskou unií-MŠ Kojetín“

https://youtu.be/V-7SgzkynBc