Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vítáme tě, jaro!

Začíná jaro. Pomalu k nám přicházejí dny plné jarního sluníčka, hřejivějšího počasí a rozkvetlých květin. Příroda se začíná probouzet ze zimního spánku a jaro se nesměle hlásí ke slovu. Děti se definitivně se zimou rozloučily vynesením Morany, kterou vhodily do řeky Moravy, a všichni s obrovským nadšením sledovali, kam až dopluje. Obě školičky se převlékly do jarní výzdoby a vše, co patří k zimě, je již minulostí.

Březen není jen prvním jarním měsícem, ale i měsícem knihy. A protože máme knížky moc rádi, navštívili jsme Městskou knihovnu v Kojetíně, kde nám paní Kusáková představila oddělení pro děti. Byl to pro nás velký zážitek, seznámili jsme se s prostředím knihovny, naučili jsme se, jak se chovat ke knížkám a poslechli si několik zajímavých příběhů. Jsme si jisté, že naše knihovna bude mít zase o pár čtenářů víc.

Ve středu 8. března jsme se v rámci divadelního Kojetína zúčastnili pohádky Kosí bratři, kterou nám v sále místní Sokolovny zahráli herci z divadla Zlín. Povedené představení ze známého večerníčku se nám všem moc líbilo.

Závěrem měsíce nás navštívil pan Jaromír Vachutka s ekologicko – chovatelským programem zabývajícím se životem a chovem exotického ptactva. Přivezl nám ukázat 48 ptáčků, o kterých nám velmi poutavě vyprávěl. Některé jsme si mohli i pohladit a někteří se nám proletěli po třídě. Ten den byla naše školka plná nejen štěbetavých dětí, ale zejména ptáčků, kteří se snažili nás překřičet, a také se jim to dařilo!

A co nás čeká v dubnu? Velikonoční výstava v MŠ, Den otevřených dveří, jarní focení, Dopravní pohádka – Pozor zebra. A nejstarší děti se mohou těšit na výlet za čarodějnicí Hadimírou na zámek v Čechách pod Kosířem. Ale nejvíce se těšíme, až si budeme moci naplno po dlouhé zimě zase užít her na školních zahradách.

Den otevřených dveří v MŠ Kojetín

se bude konat v obou budovách MŠ dne 12. dubna 2023 v době od 9.00 do 15.00 hod.
Od 9.00 do 11.30 hod. bude ve třídě Pastelek pro malé návštěvníky připravena výtvarná dílna a v 10.00 hod. v obou MŠ plánujeme maňáskové divadlo. Jste srdečně zváni!
 

Zápis do MŠ Kojetín

proběhne po projednání s Radou města Kojetín ve čtvrtek 4. května 2022 v době od 10.00 do 15.00 hod.
Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od 1. září 2023, případně během školního roku 2023/24.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
(= děti, které dovrší 5 let do konce srpna 2023)


vedení MŠ Kojetín  

Rybičky v knihovně

Rybičky v knihovně

Sněhulák záchranář

Sněhulák záchranář

Návštěva knihovny Berušky

Návštěva knihovny - Berušky

Odemykáme jaro

Odemykáme jaro

Odemykáme jaro

Odemykáme jaro

Zahradníci Sluníčka

Zahradníci - Sluníčka

Vynášení Morany

Vynášení MoranyChovatelský program