Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

Ve dnech 5., 6. a 7. března 2024 v naší mateřské škole probíhala za strany České školní inspekce inspekční činnost zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a kontrolu vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

S potěšení Vám můžeme oznámit, že naše škola obstála výborně a v závěrečném hodnocení proběhlo ze strany p. inspektorek mnoho pochval a ocenění naší práce. Velmi si toho vážíme.
Do 30 dnů obdržíme také inspekční zprávu, která bude zveřejněna ne webu ČŠI, ale taktéž Vám ji zpřístupníme na našich webových stránkách.

Všem zaměstnancům patří velké poděkování za obhájení dobrého jména naší školy.

Mgr. Ivana Krčmařová 

ředitelka MŠ

Únor v Mateřské škole Kojetín

Koncem dlouhé zimy se už sice každý těší na jaro s jeho teplými slunečními paprsky, ale my jsme zatím neměli ani čas o tom moc přemýšlet. Sněhu jsme si sice v novém roce moc neužili, za to nás čekalo spoustu zajímavých aktivit.

V obou mateřských školách jsme opět přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

Děti z Rybiček a Berušek se hned 1. 2. 2024 sešly na společné akci Sněhobílý den. Všichni se oblékli do bílého oblečení a pověděli si o všem, co k zimě patří. Aby tu zimu malinko přivolali, společnými silami tvořili sněhové vločky. Děti byly rozděleny do tří skupinek a starší děti pomáhaly mladším. Sněhové vločky tvořili z krepového papíru a malovaly zmizíkem. Všechny děti se u toho moc bavily a na závěr si zazpívaly zimní písničky.

Začátkem února proběhl na obou MŠ karneval, na který jsme se všichni moc těšili. Děti si za pomoci učitelek vyzdobily třídy, namaskovaly se do svých připravených masek a karnevalový rej mohl vypuknout. Po úvodním představení všech masek byly v každé třídě připraveny zábavné soutěže a úkoly. Večerníčkovy popletené pohádky, házení míčků na cíl, prolézání tunelem a spousta dalších. V závěru jsme si ve třídách zatancovali na pravé karnevalové diskotéce. Odměnou pro malé účastníky byly nejen diplomy, ale i sladké dobroty.

Další oblíbenou akcí je zimní olympiáda, která proběhla postupně ve všech třídách. Děti zapálily olympijskou pochodeň, seznamovaly se se zimními sporty a měly možnost se dokonale vyřádit ve sportovní hale při turnaji ve florbale. Všichni soutěžili s plným nasazením, a tak každý účastník turnaje byl za svou snahu oceněn diplomem a sladkou odměnou.

Koncem měsíce se děti z nejstarších tříd zúčastnily vzdělávacího programu ZDRAVÁ PĚTKA pořádaný Nadačním fondem Albert. Program byl zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé výživy. Děti se zábavnou a interaktivní formou seznámily se zásadami zdravého stravování.

A co nás čeká v březnu? Postupně navštívíme dětské oddělení městské knihovny a kojetínský divadelní festival.

Doufáme, že se s námi zima pomalu rozloučí a konečně se o slovo přihlásí jaro.

vedení MŠ Kojetín  

Běh s olympijským ohněm

Běh s olympijským ohněm

Berušky, Rybičky - experimentace s barvami

Berušky, Rybičky - experimentace s barvami

Florbal - střely na bránu

Florbal - střely na bránu

Hod sněhovou koulí na cíl

Hod sněhovou koulí na cíl

Karneval

Karneval

Berušky, Rybičky - tvorba medailí na karneval

Berušky, Rybičky - tvorba medailí na karneval

Koťátka

Koťátka

Srdíčka

Srdíčka

Zimní olympiáda - společná akce Srdíčka a Koťátka

Zimní olympiáda - společná akce Srdíčka a Koťátka