Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.

Leden v MŠ Kojetín

Začal nový rok a po vánočních prázdninách jsme se začátkem ledna v obou mateřských školách opět setkali odpočatí, plni zážitků z Vánoc a příchodu Nového roku. Aby ten návrat po prázdninách byl veselejší, přišel za námi „Kašpárek“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

V prvním týdnu jsme oslavili příchod Tří králů, které do Betléma přivedla Betlémská hvězda. Děti ze všech tříd postupně navštívily kostel Nanebevzetí P. Marie v Kojetíně, kde si prohlédly nádhernou vánoční výzdobu a Jesličky s malým Ježíškem. Poděkovaly mu za dárečky, které jim nadělil pod stromeček.

V lednu za námi přijel do mateřské školy kouzelník se svou Kouzelnou show veselého Toma…a který rozesmál svými kousky každého z nás. Viděly jsme spoustu kouzelnických triků a už se těšíme v únoru na karneval, ke kterému klauni a kouzelníci určitě patří.

Ve třídě Sluníček prožily děti Zimní den, ve kterém pomáhaly Paní Zimě postavit sněhuláka, lepit sněhové vločky a proběhla i pravá papírová i sněhová koulovačka.

Koncem měsíce se děti ze tříd Koťátek, Srdíček a Berušek postupně zúčastnily dopravní výchovy ve sportovní hale Kojetín. Děti se na mobilním dopravním hřišti seznámily s dopravními značkami a předpisy. Prakticky si vyzkoušely chování a jednání v dopravním provozu. Vyzkoušely si role řidičů čtyřkolek, chodců i policistů a naučily se dodržovat pravidla bezpečného chování v dopravě.

A co nás čeká v únoru? Chystáme se s baťůžky plnými dobrůtek za zvířátky do polí ke krmelci. Těšíme se na další divadélko a hlavně na karneval, při kterém každý předvede svou masku, všichni si zatančí a zahrají soutěživé hry. Oblíbenou dětskou zábavou je stavění sněhuláků, bobování a sjíždění všech malých kopečků. Doufáme, že sněhová nadílka k nám bude štědřejší a dopřeje nám alespoň trochu sněhu a s ním spojené zimní radovánky, jak na kopci za mateřskou školou, tak na školních zahradách.

vedení MŠ Kojetín  

Návštěva kostela

Návštěva kostela

Návštěva kostela

Návštěva kostela

Tři králové - Sluníčka

Tři králové - Sluníčka

Sněhuláčkování

Sněhuláčkování

Krmítka pro ptáčky - Sluníčka

Krmítka pro ptáčky - Sluníčka

Berušky - krmítko pro ptáčky - stavebnice Seva

Berušky - krmítko pro ptáčky - stavebnice Seva

Berušky - Pizza - spontánní činnosti

Berušky - Pizza - spontánní činnosti

Berušky - Vláček - pobyt na zahradě

Berušky - Vláček - pobyt na zahradě