Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

O NÁS

V Kojetíně je Městem Kojetín zřízena jedna MŠ se sídlem v Hanusíkově ulici č.10 a s elokovaným pracovištěm na Masarykově nám. č. 52. Obě budovy jsou od 1.9.1997 sloučeny pod jedno ředitelství. 

Zřizovatelem je Město Kojetín. Dle původního koncepčního záměru zřizovatele nastala od 1.1.2002 změna, kdy MŠ Kojetín získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. 

Obě budovy jsou v majetku města.


Hlavní budova v Hanusíkově ulicikde sídlí ředitelství MŠ, byla pro děti otevřena v září 1978. Jedná se o typizovanou jednopatrovou budovu umístěnou v areálu školní zahrady v klidnější části města. Jsou zde čtyři třídy. 

Součástí je výdejna stravy. Strava je dovážena ze Školní jídelny Kojetín. 


Budova školky


Budova školkyBudova na Masarykově nám. 52 byla naposled zrekonstruovaná v roce 1997. Je to stará jednopatrová budova, původně sloužící jiným účelům, která je umístěna v centru města. Dle koncepčního záměru zřizovatele došlo k přemístění DDM do jiného sídla a po rekonstrukci prostor po DDM v průběhu června a července 2010 slouží celá budova potřebám MŠ.

Dole v přízemí vznikla nová třída, která v současné době není v provozu. Vlevo v přízemí se nachází původní šatna pro dvě třídy, které se nachází v 1.patře. Za budovou je školní zahrada.